El correu electrònic


El correu electrònic és un mitjà de comunicació interpersonal molt efectiu, sempre que es gestioni de manera correcta, ja que si jo es fa així, l’acumulació de missatges per respondre pot arribar a crear ansietat.

En el món es troben circulant més de 97.000 milions de correus electrònics i es calcula que cada persona rep una mitjana d’entre 40 i 50 emails diaris a l'oficina, això sense comptar els que rep a la seva bústia de correu personal.

El correu electrònic pot ser una font inesgotable de mals entesos perquè es tracta d’una comunicació escrita sovint de manera ràpida i sense que tingui el suport de les expressions facials i corporals que acompanyen el llenguatge no verbal.

Per a evitar al màxim els mals entesos, el primer que tindrem en compte és que quan escrivim un correu electrónic el llegirà una persona com nosaltres i, en el moment d’escriure haurem de tenir present algunes normes de cortesia.

També és important conèixer l’estructura del correu electrònic i les seves normes d’ús.