La frase d'avui

"De qui més por té el dictador, és del poeta."Jordi Nadal

http://www.jordinadal.com