Aguarelix: Exercici d'estil: no menyspreem les pistes!

Aguarelix: Exercici d'estil: no menyspreem les pistes!: Vet-ho aquí que una persona molt estimada i properíssima m'ha cridat l'atenció davant el llenguatge francament derrotista del darrer post , ...