La frase d'avui

"Els bons pares corregeixen errades, els pares brillants ensenyen els seus fills a pensar".

Padres brillantes, maestros fascinantes
Augusto Cury
Zenith/Planeta